Doctor's consultancy

divendres, 14 de juny de 2019

Per posar en pràctica el vocabulari i expressions treballades aquest trimestre sobre les malalties, els alumnes han creat uns teatres molt divertits i entretinguts! Aquí teniu alguns d'ells.

 A lighthing 

A pacient from the war

A scary syringe


ENGLISH EXAM 29-05

dilluns, 20 de maig de 2019

Recordeu que el proper dimecres 29 de maig tindrem English exam. Per preparar el control cap repassar:

 • Illness (headache, temperature, cough...)
 • Past simple (regulars and irregulars--> Llista)
 • Past simple verb to be (was/were)
 • Because
 • Expressions of illness (take some pills, I have a...)
Recordeu que també hi haurà un listening i un writing. 

Good luck!

CONTROLS

dijous, 9 de maig de 2019


CONTROL CATALÀ Tema 7 – Dilluns dia 13

 • EL VERB: L’INFINITIU
 • LES GRAFIES G/J, X/IX, TG/TJ i TX/IG.
 • ELS CAL·LIGRAMES

CONTROL CASTELLÀ Tema 7 – Dimecres dia 15

 • LAS PALABRAS POLISÉMICAS
 • DIVIDIR PALABRAS EN SÍLABAS E IDENTIFICAR LAS TÓNICAS
 • PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS
 • EL TEXTO EXPOSITIVO La exposición)

CONTROL MATEMÀTIQUES Tema 7 – Dijous dia 16
 • LES UNITATS DE CAPACITAT
 • ELS NÚMEROS ROMANS
 • ELS FENÒMENS D’ATZARCONTROLS TEMA 6

dimecres, 27 de març de 2019Dilluns dia 1 d'abril

LLENGUA CATALANA TEMA 6

 • EL CAMP SEMÀNTIC DE PARAULES
 • ELS GENTILICIS
 • ELS SONS DE LA ERRA (R I RR)
 • LA NARRACIÓ


Dimecres dia 3 d'abril

LENGUA CASTELLANA TEMA 6
 • FORMACIÓN DE PALABRAS DERIVADAS: CON PREFIJOS Y SUFIJOS
 • LOS DETERMINANTES NUMERALES Y POSESIVOS 
 • CARTA DE RESTAURANTE O MENÚ

dimecres, 6 de març de 2019

Si voleu aprendre i practicar amb els angles aquí en teniu una pàgina que us ajudarà. Només heu de fer clic damunt la imatge.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html


Dilluns dia 11 de març

LLENGUA CATALANA  Control  TEMA 5

·         ELS CONNECTORS: PREPOSICIONS I CONJUNCIONS.
·         CONCORDANÇA: DETERMINANTS, SUBSTANTIUS, ADJECTIUS I VERBS.
·         LES CRÍTIQUES LITERÀRIES


Dimecres dia 13 de març

LENGUA CASTELLANA  Control  TEMA 5


·                    EL PRONOMBRE PERSONAL: CONCORDANCIA CON EL VERBO
·                    CONCORDANCIA ENTRE NOMBRES Y ADJETIVOS
·                    EL GÉNERO Y/O EL NÚMERO DE ADJETIVOS
·                   DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO