dimecres, 6 de març de 2019

Si voleu aprendre i practicar amb els angles aquí en teniu una pàgina que us ajudarà. Només heu de fer clic damunt la imatge.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html


Dilluns dia 11 de març

LLENGUA CATALANA  Control  TEMA 5

·         ELS CONNECTORS: PREPOSICIONS I CONJUNCIONS.
·         CONCORDANÇA: DETERMINANTS, SUBSTANTIUS, ADJECTIUS I VERBS.
·         LES CRÍTIQUES LITERÀRIES


Dimecres dia 13 de març

LENGUA CASTELLANA  Control  TEMA 5


·                    EL PRONOMBRE PERSONAL: CONCORDANCIA CON EL VERBO
·                    CONCORDANCIA ENTRE NOMBRES Y ADJETIVOS
·                    EL GÉNERO Y/O EL NÚMERO DE ADJETIVOS
·                   DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO

ENGLISH EXAM 6-03

dilluns, 25 de febrer de 2019

Recordeu que el proper dimecres 6 de març tindrem English exam. Per preparar el control cap repassar:

 • Sports (sailing, fishing, climbing...)
 • Adjectives (boring, funny, interesting...)
 • Adverbs (slowly, quickly, carefully...)
 • Comparative adverbs (more quickly than...)
 • Els verbs "Have got" , "Present simple" i "Present continuous".
Recordeu que també hi haurà un listening i un writing. 

Good luck!

CONTROLS

dimarts, 27 de novembre de 2018


CASTELLANO  - Dilluns dia 3 de desembre
·         CLASES DE NOMBRES
o   1.- Nombre común y nombre propio
o   2.- Nombre individual y nombre colectivo
·         USO DE MAYÚSCULAS
·         EL DETERMINANTE: El artículo y el demostrativo
·         TEXTO EXPOSITIVO

MATEMÀTIQUES  - Dimarts dia 4 de desembre
·         LA MULTIPLICACIÓ
·         MESURES DE LONGITUD

CATALÀ  - Dimecres dia 5 de desembre
·         SUBJECTE I EL PREDICAT A L'ORACIÓ
·         L'ORACIÓ.
·         LA POESIA

ENGLISH EXAM

dimarts, 20 de novembre de 2018

Recordeu que el dimecres 5 de desembre tindrem English exam. Per preparar el control cal repassar:

 • Verb to be
 • Have got / has got
 • Adjectives to describe
 • Routines
 • Days of the week
 • Adverbs of frequency
 • 3rd person
 • Time
Recordeu que també hi haurà un listening i un writing.